Harc- és technikai eszközök

Ágyú elsütése.

Mozsárágyú lövedékeinek rakodása.

Tábori jelenetek (négy kis kép).

Lezuhant repülőgép.

Ágyú és tüzérek.

Kötött ballon a levegőben.

Ágyú elsütése.

Ütegállás.

Ágyú mellett német tüzérek és egy osztrák-magyar tüzér tizedes.

Német tüzérek ágyúval.

Ágyú mellett katonák.

Tüzérek ágyú mellett.

Nehéz tarack és kezelői.

Hajón tisztek és civilek.

Huszár tiszt(?) két lóval.

A Máltai Lovagrend sebesültszállító vonata, máltai lovagokkal és ápolónőkkel.

"SMS KAISERIN ELISABETH" hadihajó makettje.

Hadihajók a tengeren.

Robbanás egy tengeri hajó mellett.

Tengeralattjáró.

L 101-es hidroplán.

"SMS DUKLA" (?) romboló.

Fokker E III. repülőgép.

Brandenburg C I. repülőgép, mellette bámészkodók.

Brandenburg C I. repülőgép.

Lezuhant Brandenburg repülőgép, körülötte bámészkodók.

Katonai automobilok.

Katonai automobilok.

Légvédelmi géppuska két tiszttel.

Zsákmányolt orosz ágyúk a parlamentnél.

Olasz hadifoglyok vasúti szállítás közben egy vasútállomáson.

Városi utca járókelőkkel.

Géppuska a cs. és kir. 19. tábori vadász zászlóaljnál.

Géppuska és kezelői a cs. és kir. 48. gyalogezrednél.

Fényszóró a cs. és kir. 71. gyalogezrednél egy tiszttel.

Zsákmányolt orosz géppuska és két tiszt a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

Aknavető egy tizedessel a Marx csoportnál.

Az 1/1-es lovas tüzér üteg állásai katonákkal.

15 cm-es ágyús üteg állásai.

Tábori ágyú lőállásban.

Löveg fedett állása a cs. és kir. 72. gyalogezrednél.

Az 1/5-ös tüzér üteg nehéz tarackjai egy katonával.

Az 1/4-es tüzér üteg nehéz tarackjai katonákkal.

A 4/14-es ágyús üteg állásai.

Vasúti teherkocsik.

Lovaskocsi havas falusi utcán.

Havas táj vasúti sínnel, lovas kocsival, faluval.

Gőzmozdony előtt három civil úr és két tiszt.

Vasúti vagon, oldalán postaládával. Mellette három katona.

Vasúti szerelvény őrszemmel.

Károly Ferenc József trónörökös és három tiszt vasúti kocsi mellett.

Károly Ferenc József trónörökös és három tiszt vasúti kocsi mellett.

Lovas szán három katonával.

Vasúti szerelvény katonákkal.

Vasúti szerelvény tisztekkel és legénységgel.

Vasúti szerelvény tisztekkel és legénységgel.

Vasúti szerelvények katonákkal.

Vasúti gőzmozdonyok.

Vasúti gőzmozdony mellett álló katonák.

Havas utcán katonák és lovas kocsi.

Téli utcán katonák, hölgy és lovas kocsi.

Kúria vöröskeresztes szekerekkel.

Kúria vöröskeresztes szekerekkel.

Falusi házak előtt felsorakozott katonák, lovaskocsi.

Kastély előtt lovaskocsi katonákkal.

Szán civil úrral és két katonával.

Tábor szekerekkel és lovakkal.

Ponyvás katonai szekerek és lovak. Hátrább épületek.

Sínen gördülő, ló vontatta vasúti kocsik szalmával(?), katonákkal.

Lovaskocsi és katonák, háttérben templom.

Romos víztorony, lakóépület, vasúti tehervagonok.

Romos víztorony, vasúti tehervagonok, gőzmozdony.

Havas tájban vasúti tehervagonok, a háttérben leégett vasútállomás.

Ágyú két katonával.

Havas tájban vasútállomás, felborult kocsironcsokkal.

Kiégett épület előtt lovas fogat, előtte hölgy három gyermekkel.

Havas mező, a távolban házak, gőzmozdony vasúti kocsikkal.

Havas tájban vasúti kocsironcsok, hátrább vasúti épület.

Havas tájban vasúti sínek mellett felborult kocsironcsok.

Havas tájban vasúti sín mellett felborult kocsironcsok.

Havas tájban vasúti sín mellett felborult kocsironcsok, hátrább vasúti épületek.

Havas tájban vasúti tehervagon roncsa, a háttérben temető.

Havas tájban vasúti kocsironcsok, hátrább vasúti épületek.

Havas tájban vasúti tehervagon, mögötte kiégett vasúti épület.

Havas tájban gőzmozdony és vagon roncsok, háttérben romos vasúti épületek.

Havas tájban gőzmozdony és vagon roncsok.

Falusi épületek mellett katonák, szekérrel, lovakkal.

Csillébe követ rakodó katonák.

Havas tájban erdős domboldal előtt vasúti hídon álló szerelvény.

Havas tájban vasúti szerelvény felülnézetből.

Felrobbantott vasúti beton műtárgy részlete, jobbra vasúti vagon ütközője.

Tisztek, vasúti tiszt és hölgy egy szán mellett. A háttérben lakóépület.

Havas tájban három katona lóháton. Jobbra vasúti vagon ütközője.

Havas tájban lovaskocsi egy vidéki porta előtt.

Havas tájban, erdőszélen csillék mellett dolgozó katonák.

Csoportkép: tábori vadász legénység és tisztek géppuskákkal és kerékpárokkal.

"SMS HUSZÁR" hadihajó part mellé kikötve, hadi tengerészek.

Két repülőgép hangárok előtt.

Hadihajó part mellé kikötve, hadi tengerészek.

Ütegállás havas tájban.

Sebesült katonák egy vasúti marhavagonban.

Török katonák málhás lóval vasúti vagonok előtt.

Katonák vasúti marhavagonban.

Gulyáságyú, mellette katonák.

Lövegmozdony vagy kordé, mellette tiszt.

Gulyáságyú, mellette katonák.

Kastély gazdasági épülete ponyvás szekerekkel.

Távíró készülék, mellette tisztek.

Csoportkép: géppuskás legénység géppuskákkal egy ház előtt.

Csoportkép: aknavetős osztag legénysége.

Katonai automobilok városi utcán.

83.165.201.

Költözködő osztrák-magyar hadifoglyok folyami uszály mellett.

Aknavető a m. kir. 31. honvéd gyalogezrednél.

Tábor tarackokkal és sátrakkal.

Német aknavetők és német őr.

Német katonaság: tüzérek, ulánusok, gyalogosok.

Parancsnoki automobilok és katonák faluvégi keresztek mellett.

Zsákmányolt orosz tábori ágyú.

Aknavető a cs. és kir. 48. gyalogezrednél.

Aknavető a cs. és kir. 48. gyalogezrednél.

Aknavető a cs. és kir. 48. gyalogezrednél.

Zsákmányolt orosz(?) repülőgép, mellette katonák.

Repülőgép.

Sérült folyami gőzhajó.

69.262.

Orosz parancsnoki automobil.

Ágyú állásban.

Lezuhant repülőgép.

Duna-parti részlet hajókkal.