Személyek

Tiszt, tisztjelöltek, tábori lelkész boronaház előtt.

Huszárok helységharcban (beállított felvétel).

Ortodox templom.

Kórházi kórterem.

Hordágyon fekvő katona és ápolója.

Tiszt lóháton.

Gyalogos főhadnagy.

Bazár járókelőkkel.

Frigyes Ágost szász király front látogatáson.

Ágyú és tüzérek.

Tiszt sziklafal mellett.

Ágyú elsütése.

Malom és híd leégett romja.

Romos település katonákkal.

Lövészárok katonákkal, tábori lelkész századossal.

Drótakadály mellett két katona.

Gyalogos főhadnagy lóháton.

Csoportkép, katonák és civil.

IV. Károly király és Zita királyné.

Postahivatal katonákkal.

Hódy Andor tüzér őrvezető civil testvérével.

Károly Ferenc József trónörökös és felesége, Zita főhercegnő.

Károly Ferenc József trónörökös és felesége, Zita főhercegnő.

I. (IV.) Károly császár-király, Zita császárné-királyné és négy gyermekük: Ottó, Adalhaid, Róbert, Félix.

I. Ferenc József császár-király és Ottó főherceg-királyi herceg.

Ottó m. kir. herceg, főherceg, trónörökös.

Károly Ferenc József trónörökös, felesége, Zita főhercegnő, gyermekeik: Ottó és Adelhaid.

Károly Ferenc József trónörökös, felesége Zita főhercegnő, gyermekeik: Ottó és Adelhaid.

I. (IV.) Károly császár-király Ottó trónörökössel.

Gr. Tisza István magyar miniszterelnök egy altábornaggyal és egy őrnaggyal.

Tisztek és tábori lelkészek boronaház előtt

A Komers család tagjai.

Wald Leó zászlós és Lóránt fia.

Gyalogos főhadnagy családjával.

Rohamisták két tábori lelkésszel.

Fán lévő golyónyomokat vizsgáló katonák.

Lövészárok, mellette katona.

Romos városrészlet civilekkel.

Vásár civilekkel.

Cigányok.

Katonák ekével.

Horváth Mihály gyalogos közlegény.

Zsidó férfi.

Szántó asszony és katona.

Csoportkép, katonák.

Három katona hentes.

Katona hentes és mészárosok.

Katonai hentes és mészárosok tehenet sújtanak le.

Ágyú mellett német tüzérek és egy osztrák-magyar tüzér tizedes.

Német tüzérek ágyúval.

Német tüzér altiszt.

Három katona.

Park szőkőkúttal, katonákkal, hölgyekkel.

Csoportkép, katonák.

Ételosztás katonáknak.

Távírász közlegény.

Tüzér tizedes.

Tüzér szakaszvezető (távírász).

Hódy Andor tüzér szakaszvezető civil öccse.

Két tiszt hölggyel és kisfiúval.

Két tiszt hölggyel és kisfiúval.

Huszár hadnagy hölggyel és kisgyermekkel.

Huszár főhadnagy két hölggyel ás két gyermekkel.

Huszár főhadnagy két hölggyel és két kisgyermekkel.

Két vöröskeresztes ápolónő.

IV. Károly király és Zita királyné.

Romos falusi utca civilekkel.

Ágyú mellett katonák.

Deszka épületnek támaszkodó tiszt.

Havas, hegyvidken álló tiszt.

Nehéz tarack és kezelői.

Ferenc Szalvátor főherceg kórházlátogatáson.

Ápolónő.

Kórházi kórterem.

Kórházi kórterem.

Hajón tisztek és civilek.

Kórházi csoportkép.

Kórházi kórterem.

Kórházban étkező tisztek.

Kórházi kórterem.

Kórházi kórterem.

Rohn hadnagy.

Kórházi kórterem.

Kórházi kórterem.

Kórházi kórterem.

Kórházi kórterem.

Kórházi csoportkép.

Kórházi kórterem.

Kórházi csoportkép.

Kórházi csoportkép.

Kórházi csoportkép.

Kórházi csoportkép.

Ferenc Szalvátor főherceg kórházlátogatáson.

Kórházi csoportkép.

Csoportkép szabadban: katonák és civilek.

Csoportkép szabadban: katonák és civilek.

Kórházi csoportkép.

Ápolónő

Huszár tiszt(?) két lóval.

Két kép: 1. két hadapród őrmester, 2. tiszt lóháton.

A Török Vasfélhold egyesület rendezvénye.

Szűcs Lóránt huszár főhadnagy.

Trsztyánszky Géza huszár százados és Malatinszky Mima.

Szűcs Lóránt huszár főhadnagy két hölggyel és két kisgyermekkel.

Szűcs Lóránt huszár főhadnagy.

Katona három katonaruhás kisfiúval.

Kivégzett katonák.

Hordágyon fekvő sebesült, mellette katonaorvos.

Boldizsár István, arcán sebesült gyalogos közlegény.

Egészségügyi járőr "sebesülttel" a cs. és kir. 48. gyalogezrednél.

A Máltai Lovagrend sebesültszállító vonata, máltai lovagokkal és ápolónőkkel.

Sebesült osztrák-magyar és orosz tisztek.

Orosz hadifogoly temetése.

Orosz hadifogoly temetése.

Orosz hadifoglyok tuskót hasogatnak.

Táncoló, zenélő orosz hadifoglyok és munkaadójuk.

Orosz ezredes.

Orosz tizedes.

Huszár lován sebesült orosz hadifogollyal.

Orosz hadifoglyok erdei munkán.

Orosz hadifoglyok.

Orosz hadifoglyok őrség közt.

Orosz hadifoglyok tégla épület mellett.

Gavrilo Princip merénylő elfogása.

Orosz hadifoglyok kisvasútról vasútra fát rakodnak át.

"SMS KAISERIN ELISABETH" hadihajó makettje.

Fokker E III. repülőgép.

Lezuhant Brandenburg repülőgép, körülötte bámészkodók.

Fűrésztelep.

Osztrák-magyar és német katonák.

Katona dombos vidéken.

Katona dombos vidéken.

Légvédelmi géppuska két tiszttel.

Fedezékek sziklás hegyoldalon katonákkal.

Tüzérségi megfigyelőtiszt magas létrán.

II. Vilmos német császár (1888-1918)

Zsákmányolt orosz ágyúk a parlamentnél.

Olasz hadifoglyok vasúti szállítás közben egy vasútállomáson.

Legénységi szállás katonákkal.

Városi utca járókelőkkel.

Utcakép templommal, járókelőkkel.

Gyárépület két katonával.

69.68.1. Lennert (vitéz Lakatos) Ferenc honvéd huszár szakaszvezető egy járőrvezető bajtársával.

Főhadnagy családjával.

Főhadnagy családjával.

A cs. és kir. 19. tábori vadász zászlóalj tisztikara.

A cs. és kir. 19. tábori vadász zászlóalj lövészárka.

A cs. és kir. 71. gyalogezred segélyhelye az ezred orvosfőnökével.

A cs. és kir. 48. gyalogezred parancsnoksága és parancsnokai.

A cs. és kir. 48. gyalogezred III. zászlóaljának parancsnoksága.

Lövészárok a cs. és kir. 48. gyalogezrednél.

Rókalyuk a cs. és kir. 48. gyalogezrednél.

A cs. és kir. 11. tábori vadász zászlóalj parancsnoksága és tisztjei.

Fedezék építése a cs. és kir. 11. tábori vadász zászlóaljnál.

Lövészárok a cs. és kir. 11. tábori vadász zászlóaljnál.

Fényszóró a cs. és kir. 71. gyalogezrednél egy tiszttel.

Lövészárok katonákkal a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

Lőállások katonákkal a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

Zsákmányolt orosz géppuska és két tiszt a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

Puskagránát kilövése a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

Lőállás katonákkal a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

Erdei kápolna a cs. és kir. 71. gyalogezrednél és tervezője, O. Adasiewicz százados.

Kantin katonákkal a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

Borbély munkában a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

Lövészárok katonákkal a cs. és kir. 72. gyalogezrednél.

Prey ezredes, a 72. gyalogezred parancsnoka, ideiglenes dandárparancsnok szemléje a cs. és kir. 72. gyalogezrednél.

Aknavető egy tizedessel a Marx csoportnál.

A cs. és kir. 26. gyalogezred parancsnokság szállásai tisztekkel.

A cs. és kir. 12. gyalogezred parancsnokság szállásai tisztekkel.

Tüzércsoport parancsnokság szálláshelyének belseje egy tiszttel.

Az 1/5-ös tüzér üteg nehéz tarackjai egy katonával.

Az 1/4-es tüzér üteg nehéz tarackjai katonákkal.

A cs. és kir. 6. gyalogezred hősi temetője három katonával.

Romos templom tiszttel.

Őrség katonái az őrszoba előtt.

Lengyel falusi civilek egy parasztház udvarán.

Két tiszt templom mellett.

Havas tájban kerítésoszlop mellett három katona.

Havas táj őrszemmel.

Gőzmozdony előtt három civil úr és két tiszt.

Vasúti vagon, oldalán postaládával. Mellette három katona.

Vasúti szerelvény őrszemmel.

Károly Ferenc József trónörökös és három tiszt vasúti kocsi mellett.

Károly Ferenc József trónörökös és három tiszt vasúti kocsi mellett.

Lovas szán három katonával.

Romos víztorony, mellette katona.

Lépcső katonákkal.

Falusi házak katonákkal.

Kerítés mellett álló hölgy.

Lépcsőfeljáró tisztekkel.

Kerítés mellett álló hölgy.

Lépcsőfeljáró tiszttel.

Falusi tornác tisztekkel.

Kerítés mellett álló hölgy.

Vasúti szerelvény katonákkal.

Hősök temetője egy katonával.

Vasúti szerelvény tisztekkel és legénységgel.

Vasúti szerelvény tisztekkel és legénységgel.

Vasúti szerelvények katonákkal.

Vasúti gőzmozdony mellett álló katonák.

Havas sínpár mellett katona.

Havas tájban épülő barakk katonákkal.

Erdő két katonával.

Havas tájban két katona lóval.

Havas utcán katonák és lovas kocsi.

Téli utcán katonák, hölgy és lovas kocsi.

Bundás, kucsmás civil úr.

Falusi házak előtt felsorakozott katonák, lovaskocsi.

Kúria tornáca tiszttel.

Kastély előtt lovaskocsi katonákkal.

Szán civil úrral és két katonával.

Tiszt nyitott ablakban.

Négy tiszt egy mezőn.

Három tiszt lócsontváz mellett.

Négy honvéd huszár és három gyalogos.

Gyalogos főhadnagy lóháton.

Négy tiszt, ketten gyalog,ketten lovon.

Kőbánya katonákkal.

Szaletli előtt három tiszt.

Katonák és asszony egy tornácos ház udvarán.

Sakkozó tisztek.

Gyalogos közlegény vesszőseprűvel.

Gyalogos főhadnagy kerítés előtt.

Barakk és sátor közt álló katona.

Falusi épületek és katonák.

Kőbányába vezető sínek katonákkal.

Tábori szállás fák között, három katonával.

Sátrak és katonák.

Vasúti sín mellett sátrak és katonák.

Két tiszt és gazdasági épületek.

Falusi ház udvarán kondér körül álló katonák és civil.

Kőbányához vezető sínek katonákkal.

Fa alatt emberek, a háttérben falu.

Tornácos ház udvarán honvéd huszár és gyalogosok.

Falusi udvaron gyalogos és huszár tisztek.

Fa alatt álló falusi nők és férfiak.

Sínen gördülő, ló vontatta vasúti kocsik szalmával(?), katonákkal.

Tisztek templom előtt.

Katonák kerítés mellett, hátrább templom.

Havas tájban három katona.

Országutat javító katonák

Országutat javító katonák.

Falusi épületek mellett két lovon ülő katona.

Sínek között dolgozó katonák, vasúti épületek.

Lovaskocsi és katonák, háttérben templom.

Lépcső tetején katonák, kislány és kutya.

Lépcső tetején katona és kislány.

Lépcső tetején hadapród őrmester.

Állomás épület, vasúti sínek, katona.

Kanapén két tiszt és két leány.

Ágyú két katonával.

Kiégett épület előtt lovas fogat, előtte hölgy három gyermekkel.

Falusi épületek mellett katonák, szekérrel, lovakkal.

Katonák tábortűz mellett.

Csillébe követ rakodó katonák.

Havas mezőn lovagló huszárok.

Havas tájban vasúti hídon három katona.

Falusi ház előtt falusi férfiak, nők, katonák.

Meredek domboldalon korlát mellett álló katonák.

Havas tájban erdő szélén gerendát cipelő katonák.

Havas mező, a távolban házak és katonák.

Tisztek, vasúti tiszt és hölgy egy szán mellett. A háttérben lakóépület.

Tisztek, civil úr és vasúti tiszt.

Tiszt havas tájban.

Tornácos vidéki lakóház előtt két civil férfi.

Havas tájban három katona lóháton. Jobbra vasúti vagon ütközője.

Havas tájban, erdőszélen csillék mellett dolgozó katonák.

Behavazott vasúti sínek, távolabb katonák.

Katonai mészárosok munka közben. Egy tehenet készülnek lesújtani.

Csoportkép: német tüzérek és Hódy Andor osztrák-magyar tüzér tizedes.

Bolondozó katonák és egy fiú.

Bolondozó katonák.

Bolondozó katonák.

Tiszt kitüntetése a felsorakozott legénység előtt, egy hegy lábánál.

Csoportkép: tábori vadász legénység és tisztek géppuskákkal és kerékpárokkal.

Zita királyné.

Kórházi betegszoba.

Támfalat vagy fedezéket építő katonák.

"SMS HUSZÁR" hadihajó part mellé kikötve, hadi tengerészek.

Katonák sziklás tengerparton.

Bosnyák civilek és katonák egy tornácos épület mellett.

Katonatiszt és hölgy városi utcán sétálva.

Kórházi kórterem.

Kórházi kórterem.

Csoportkép, cs. és kir. 19. gyalogezred legénysége.

Honvéd gyalogos hadapód őrmester.

Nagy Lajos jegyző, tartalékos honvéd gyalogos hadnagy.

Dr. Kustos Jenő állatorvos, tartalékos honvéd állatorvos főhadnagy

Turbacs (Tihanyi) József közlegény.

Hadihajó part mellé kikötve, hadi tengerészek.

Huszár főhadnagy kisfiúval.

Huszár főhadnagy.

Huszár főhadnagy.

Lövészárokban katonák.

Lovassági(?) hadnagy.

Olasz tisztek.

Sebesült katonák egy vasúti marhavagonban.

Török katonák málhás lóval vasúti vagonok előtt.

Katonák vasúti marhavagonban.

Gulyáságyú, mellette katonák.

Lövegmozdony vagy kordé, mellette tiszt.

Gulyáságyú, mellette katonák.

Katonák fedezék előtt.

Havas tájban épület előtt katonák kerítésoszlop mellett.

Távíró készülék, mellette tisztek.

Sziklás, havas táj, távolban tető nélküli épület (kaszárnya, határ őrház?). Az előtérben katona csákánnyal.

Havas táj, távolban tető nélküli épület (kaszárnya, határ őrház?). Az előtérben katona csákánnyal.

Három sebesült katona.

Hölgy, Szűcs Lóránt huszár főhadnagy és hadi tengerésztiszt.

Cigánybanda honvéd gyalogosokból.

Gavrilo Princip merénylő elfogása.

Albán cigányok.

Csoportkép: osztrák-magyar (részben bosnyák) és német tisztek egy fedezék előtt.

Bosnyák tisztjelöltek.

Csoportkép: géppuskás legénység géppuskákkal egy ház előtt.

Szalai János gyalogos közlegény.

Katonák karácsonya egy fedezékben.

IV. Károly király és Zita királyné.

Csoportkép: aknavetős osztag legénysége.

Katonák csoportképe.

Kocsma udvaron söröző tábori vadász tisztesek.

A Komers család tagjai.

Huszárok tiszti étkezdéje a lövészárokban.

Pinceszerező civilek és katonák.

Gyalogos közlegény.

Hódy Andor tüzér szakaszvezető lóháton.

Csoportkép: német tüzérek és Hódy Andor osztrák-magyar tüzér tizedes.

Három tiszt falusi környezetben.

Százados(?) fokossal.

Katonák csoportképe.

Szamuely Tibor

Tisztek katona cigány zenészekkel.

Lövészárokban gyalogos katonák.

Huszár főhadnagy.

Honvéd gyalogos közlegény.

Kórházi csoportkép.

69.1801.594.

69.1801.595.

73.789

83.165.206.

83.165.6.

92.51.1

Huszár közlegény.

Nagy Lajos jegyző, tartalékos honvéd gyalogos hadnagy.

Spitzer Dezső felsőörsi kocsmáros (1878-1944), mint gyalogos közlegény.

Nagy Lajos jegyző, tartalékos zászlós.

Sipos István honvéd hadnagy.

Honvéd altisztek és legénység sziklás terepen.

A m. kir. 31. honvéd gyalogezred legénységi csoportja.

Egy közös és egy honvéd gyalogos közlegény.

Kozderka László gyalogos főhadnagy lóháton.