Tábori élet

Tábori mise.

Tábori mise.

Tábori mise.

Pontonhíd a Bug folyón.

Tábori jelenetek (négy kis kép).

Tiszti tábori lakás falusi házak között.

Dnyeszter őrség.

Szekértábor ortodox templom közelében.

Tiszti tábori lakás.

Ökrös kordé.

Étkezés a m. kir. 1. honvéd gyalogezrednél.

Katonai szállások, sziklás, havas terepen.

Ütegállás.

Lövészárok katonákkal, tábori lelkész századossal.

Gyalogság havas fenyőerdőben.

Drótakadály mellett két katona.

Lövészárokban lévő katonák.

Szénával rakott lovak katonákkal.

A m. kir. 307. honvéd gyalogezred állásai vesszőfonattal.

Fán lévő golyónyomokat vizsgáló katonák.

Lövészárok, mellette katona.

Katonai hentes és mészárosok tehenet sújtanak le.

Ételosztás katonáknak.

Nehéztüzérségi lövedékek tartályai.

Ágyú mellett katonák.

Tüzérek ágyú mellett.

Deszka épületnek támaszkodó tiszt.

Havas, hegyvidken álló tiszt.

Nehéz tarack és kezelői.

Huszár tiszt(?) két lóval.

Kivégzett katonák.

Hordágyon fekvő sebesült, mellette katonaorvos.

Egészségügyi járőr "sebesülttel" a cs. és kir. 48. gyalogezrednél.

Huszár lován sebesült orosz hadifogollyal.

Légvédelmi géppuska két tiszttel.

Fedezékek sziklás hegyoldalon katonákkal.

Tüzérségi megfigyelőtiszt magas létrán.

Lövészárok.

Legénységi szállás katonákkal.

A cs. és kir. 19. tábori vadász zászlóalj tisztikara.

A cs. és kir. 19. tábori vadász zászlóalj lövészárka.

Géppuska a cs. és kir. 19. tábori vadász zászlóaljnál.

A cs. és kir. 71. gyalogezred segélyhelye az ezred orvosfőnökével.

A cs. és kir. 48. gyalogezred parancsnoksága és parancsnokai.

Oldalazó építmény a cs. és kir. 48. gyalogezrednél.

A cs. és kir. 48. gyalogezred III. zászlóaljának parancsnoksága.

A cs. és kir. 48. gyalogezred egyik századparancsnoksága.

Lövészárok a cs. és kir. 48. gyalogezrednél.

Rókalyuk a cs. és kir. 48. gyalogezrednél.

Géppuska és kezelői a cs. és kir. 48. gyalogezrednél.

A cs. és kir. 48. gyalogezred 5. századának parancsnoksága és tisztikara.

A cs. és kir. 11. tábori vadász zászlóalj parancsnoksága és tisztjei.

Fedezék építése a cs. és kir. 11. tábori vadász zászlóaljnál.

Lövészárok a cs. és kir. 11. tábori vadász zászlóaljnál.

A cs. és kir. 71. gyalogezred parancsnoksága tisztekkel.

Fényszóró a cs. és kir. 71. gyalogezrednél egy tiszttel.

Lövészárok katonákkal a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

Lőállások katonákkal a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

Zsákmányolt orosz géppuska és két tiszt a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

Puskagránát kilövése a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

Lőállás katonákkal a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

A cs. és kir. 71. gyalogezred II. zászlóaljának parancsnoksága négy tiszttel.

Erdei kápolna a cs. és kir. 71. gyalogezrednél és tervezője, O. Adasiewicz százados.

Kantin katonákkal a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

Borbély munkában a cs. és kir. 71. gyalogezrednél.

Lövészárok katonákkal a cs. és kir. 72. gyalogezrednél.

Prey ezredes, a 72. gyalogezred parancsnoka, ideiglenes dandárparancsnok szemléje a cs. és kir. 72. gyalogezrednél.

Tiszti étkezde a cs. és kir. 72. gyalogezrednél.

Lőállás tisztekkel és legénységgel Marx őrnagy csoportjánál.

Aknavető egy tizedessel a Marx csoportnál.

A cs. és kir. 26. gyalogezred parancsnokság szállásai tisztekkel.

A cs. és kir. 12. gyalogezred parancsnokság szállásai tisztekkel.

Az 1/1-es lovas tüzér üteg állásai katonákkal.

15 cm-es ágyús üteg állásai.

Tüzércsoport parancsnokság szálláshelyének belseje egy tiszttel.

Tüzércsoport parancsnokság szálláshelyének belseje.

Az 1/5-ös tüzér üteg nehéz tarackjai egy katonával.

Az 1/4-es tüzér üteg nehéz tarackjai katonákkal.

A 4/14-es ágyús üteg állásai.

Őrség katonái az őrszoba előtt.

Országutat javító katonák

Országutat javító katonák.

Havas tájban erdő szélén gerendát cipelő katonák.

Katonai mészárosok munka közben. Egy tehenet készülnek lesújtani.

Tiszt kitüntetése a felsorakozott legénység előtt, egy hegy lábánál.

Domboldalon katonák málhás lovakkal.

Támfalat vagy fedezéket építő katonák.

Katonák sziklás tengerparton.

Két repülőgép hangárok előtt.

Lövészárokban katonák.

Lövészárok vesszőfonatos védművekkel.

Fedezékek egy erdőben.

Ütegállás havas tájban.

Katonai sátor a Kárpátokban.

Krzna folyó hídján átkelő szekerek és katonák.

Sebesült katonák egy vasúti marhavagonban.

Gulyáságyú, mellette katonák.

Gulyáságyú, mellette katonák.

Katonák fedezék előtt.

Cigánybanda honvéd gyalogosokból.

Csoportkép: osztrák-magyar (részben bosnyák) és német tisztek egy fedezék előtt.

Katonák karácsonya egy fedezékben.

Gyalogság havas fenyőerdőben.

Huszárok tiszti étkezdéje a lövészárokban.

Három tiszt falusi környezetben.

Százados(?) fokossal.

Lövészárokban gyalogos katonák.

69.81

73.789

Honvéd altisztek és legénység sziklás terepen.

Kozderka László gyalogos főhadnagy kutyájával.

Tábor a Beszterce folyó partján.

Fedezék előtt kártyázó tisztek és önkéntes.

Tábor a Beszterce folyó partján.

Tiszti étkező tisztekkel és tábori lelkészekkel.

Tábori lelkész áldoztat (m. kir. 19. honvéd gyalogezred).

Német katonai raktár vasútállomás mellett.

Tábor tarackokkal és sátrakkal.

Akadályok és mocsáron átvezető fahíd a m. kir. 31. honvéd gyalogezred állásainál.

Tábori kápolna a m. kir. 41. honvéd hadosztály egészségügyi intézetének temetője mellett.

Híd ideiglenesen helyreállítva.

Lövészárokban gyalogosok.

Ló itatás, fürösztés, mosás, mosakodás.

Ljesna folyó hídjának helyreállítása.

Lövészárok katonákkal.

Étkező tisztek és tisztjelöltek.

Lövészárok két katonával.

Gyalogosok szerb hadifogollyal.

Tábori kápolna.

Nyújtón tornászó katonák.

Br. Hazay Samu honvédelmi miniszter szemléje.

Kápolna megáldása.

69.131

Orosz zászlóalj parancsnokság fedezékei.

Gyakorlatozó katonák.

Katonák karácsonyfa mellett.

Málháslovak katonákkal.

IV. Károly király szemléje a cs. és kir. 19. gyalogezrednél.

A cs. és kir. 48. gyalogezred állásai.

II. Vilmos német császár szemléje a 42. (5. pomerániai) gyalogezrednél.

Közlegény lóval.

Tüzérségi lövedék mellett két tiszt.