Tisztek és tábori lelkészek boronaház előtt

Leltári szám:69.100.

Fénykép készítésének helye: harctér

Fénykép készítésének ideje: 1914-1918

Osztrák-magyar tisztek boronaház előtt. A két szélen két tábori lelkész százados (a jobb oldali esetleg főhadnagy?). Középen két hadnagy(?), rangjelzésük nehezen kivehető. Öltözetük: tábori sapka, 1908 és 1915 M zubbony, csizmanadrág, csizma. Az egyik hadnagynál Mannlicher szurony bojttal. A szuronyos hadnagy és a jobb szélső lelkész zubbonyán szalagsávok. A lelkészén valószínűleg a Piis Meritis lelkészi érdemkereszté.