Kórházi csoportkép.

Leltári szám:69.1801.598.

Fénykép készítésének ideje: 1914-1918

Csoportkép egy kórházi szobában. '5-ös szoba' 10 osztrák-magyar tiszt, illetve tisztjelölt, 3 ápolónő. Többségük kórházi ruhában, Négyen 1908 M zubbonyban, balról jobbra: hadnagy, tábori lelkész százados, hadnagy, hdp. őrmester).