Szűcs Lóránt huszár főhadnagy.

Leltári szám:69.1962.5.

Fénykép készítésének helye: Orosz-Lengyelország

Fénykép készítésének ideje: 1915

Szücs Loránd főhadnagy(?) mellképe a háború idején cs. és kir. huszártisztként (rangjelzése nem látszik). Öltözete: piros tábori sapka, 1909 M mente, lovassági szablya. Nyakában síp.