Két tiszt hölggyel és kisfiúval.

Leltári szám: 69.2094

Fénykép készítésének helye: Abbazia

Fénykép készítésének ideje: 1918.04.

Két osztrák-magyar katonatiszt között egy nő, aki egy matróz ruhás kisfiú kezét fogja. Mindkét tiszt társasági sapkában. A bal oldali huszár főhadnagy zubbonyban, a jobb oldali hadnagy köpenyben. Ovális alakú fotó. A Tallián, Szűts, Szkublics, Ányos, Kisfaludy, Hertelendy családok családi, baráti, rokoni körére vonatkozó fényképek albumából.