Két tiszt hölggyel és kisfiúval.

Leltári szám: 69.2098

Fénykép készítésének helye: Fiume

Fénykép készítésének ideje: 1918.04.

Két osztrák-magyar katonatiszt között egy nő, kisgyermekkel. A két tiszt társasági sapkában. Balra egy huszár főhadnagy zubbonyban, jobbra egy hadnagy köpenyben.Ovális alakú fotó. A Tallián, Szűts, Szkublics, Ányos, Kisfaludy, Hertelendy családok családi, baráti, rokoni körére vonatkozó fényképek albumából.