Repülőgép.

Leltári szám:69.270.

Fénykép készítésének helye: Wielick köryke

Fénykép készítésének ideje: 1916.07-12

'Ezen repülőgép lőtte le a wielicki parkba lezuhanó orosz repülőgépet.' Kétfedeles, géppuskával felszerelt repülőgép. A repülőgép légcsavarján (alul) vaskeresztes jelzés. A repülő mellett osztrák-magyar és német katonák. Balra egy osztrák-magyar tiszt, ragjelzése a zubbonygallérra kihajtott inggallér miatt nem látszik. A m. kir. 31. (veszprémi) honvéd gyalogezred 1916. júl. 30. és dec. 10. között voltak védőállásban Wielick és Mielnica között. (Herczegh Géza: A m. kir. 31. veszprémi honvéd gyalogezred története. Cegléd, 1936. 228-234. oldal, a 232. oldalon lévő 79. vázlaton szerepel Wielick község is). A 31/I. zlj. itt a 227. német ezred alárendeltségében működött. Talán ezen ezred katonája lehet a jobb szélen látható (ellenző nélküli tányérsapkás) német katona.