69.68.1. Lennert (vitéz Lakatos) Ferenc honvéd huszár szakaszvezető egy járőrvezető bajtársával.

Leltári szám:69.68.1.

Fénykép készítésének helye: román front

Fénykép készítésének ideje: 1917

Lennert (később vitéz Lakatos) Ferenc, a Veszprémvármegyei Múzeum altisztje, mint a m. kir. 6. (zalaegerszegi) honvéd huszárezred szakaszvezetője (x-el megjelölve) és egy járőrvezető (őrvezető) bajtársa. Öltözetük: tábori sapka (Lennerté ellenző nélküli), zubbony (Lennerté 1915 M, az őrvezetőé 1908 M), lovaglónadrág, vastag zokni, csizma, derékszíj tölténytáskákkal, lábhoz tett szuronyos 1895 M Mannlicher karabély. Mindkettőjükön 2. oszt. Ezüst Vitézségi Érem.