A cs. és kir. 71. gyalogezred segélyhelye az ezred orvosfőnökével.

Leltári szám:73.788

Fénykép készítésének ideje: 1916.01.

Segélyhely a cs. és kir. 71. (trencséni) gyalogezred parancsnokságnál, a 339-es magassági pontnál, az ezred orvosfőnökével, egy törzsorvossal (orvos őrnaggyal). Öltözete: tábori sapka, 1908 M zubbony.