A cs. és kir. 48. gyalogezred parancsnoksága és parancsnokai.

Leltári szám:73.791

Fénykép készítésének helye: Mszaniec

Fénykép készítésének ideje: 1916.01.

A cs. és kir. 48. (nagykanizsai) gyalogezred parancsnoksága tisztekkel, Mszaniec, az úrilak előtt. (Elől balra egy ezredes, valószínűleg az ezredparancsnok. Mellette egy őrnagy.)