Vasúti teherkocsik.

Leltári szám:83.165.10.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Havas tájban, vasúti ütközőbak mellett álló magányos vasúti marhavagon. Mellette egy pőre kocsi és egy szekér.