Havas tájban kerítésoszlop mellett három katona.

Leltári szám:83.165.103.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Havas tájban, épület sarkánál, hengeres kő kerítésoszlop mellett álló három osztrák-magyar katona. Az egyikük szuronyos fegyverrel.