Gőzmozdony előtt három civil úr és két tiszt.

Leltári szám:83.165.113.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. m. kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az É-i harctéren. Vasúti gőzmozdony (sorozatszáma 73. 194) előtt, hóban álló 3 sötét ruhás. kucsmás civil úr és 2 osztrák-magyar katonatiszt (öltözetük: tábori sapka, az egyik hosszú, a másik rövidre vágott köpenyben, mindkettő prémgallérral, a hosszú köpenyes fülvédővel, a másik karddal).