Vasúti szerelvény őrszemmel.

Leltári szám:83.165.115.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Havas tájban személykocsikból álló vasúti szerelvény. A vonat mellett fegyveres osztrák-magyar őrszem. A háttérben erdő.