Károly Ferenc József trónörökös és három tiszt vasúti kocsi mellett.

Leltári szám:83.165.116.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Vasúti személykocsi előtt középen Károly Ferenc József osztrák-magyar trónörökös (a későbbi IV. Károly király) huszár ezredesi egyenruhában (társasági sapka, mente, csizmanadrág, csizma, lovassági tiszti szablya, mellén a porosz Vaskereszt 2. osztálya). Előtte egy zubbonyos, mögötte egy tiszti bekecses osztrák-magyar katonatiszt. Hátul a vagon lépcsőjén egy köpenyes tiszt.