Károly Ferenc József trónörökös és három tiszt vasúti kocsi mellett.

Leltári szám:83.165.117.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Vasúti személy kocsi mellett középen Károly Ferenc József osztrák-magyar trónörökös (a későbbi IV. Károly király) huszár ezredesi egyenruhában (társasági sapka, mente, csizmanadrág, csizma, lovassági tiszti szablya, mellén a porosz Vaskereszt 2. osztálya). Előtte és mögötte egy-egy köpenyes, jobbra előtte egy zubbonyos osztrák-magyar katonatiszt.