Vasúti szerelvény tisztekkel és legénységgel.

Leltári szám:83.165.131.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Havas tájban osztrák-magyar katonákat szállító vasúti szerelvény. A nyitott vagonokban a legénység, a ponyvás vagonban a tisztek.