Téli utcán katonák, hölgy és lovas kocsi.

Leltári szám:83.165.146.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M .Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Téli utcán osztrák-magyar katonák csoportjában fiatal nő Az egyik katona lóháton, mögöttük lovas kocsi..