Falusi házak előtt felsorakozott katonák, lovaskocsi.

Leltári szám:83.165.155.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Zsúptetős, falusi házak előtt felsorakozott osztrák-magyar katonák. Hátul balra lovaskocsi. Az előtérben libák.