Sínen gördülő, ló vontatta vasúti kocsik szalmával(?), katonákkal.

Leltári szám:83.165.203.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Havas tájban ló vontatta, sínen gördülő, leponyvázott kisebb vasúti kocsik. Rakományuk talán szalma lehet(?). Mellettük osztrák-magyar katonák. A háttérben erdő.