Lovaskocsi és katonák, háttérben templom.

Leltári szám:83.165.214.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915 M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Lovaskocsin ülő és részben mellette álló osztrák-magyar katonatisztek. A hajtók közlegények. Háttérben egy templom.