Ágyú két katonával.

Leltári szám:83.165.33.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Teschner Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Havas tájban egy ágyú, mellette két osztrák-magyar katona.