Havas tájban vasúti kocsironcsok, hátrább vasúti épület.

Leltári szám:83.165.39.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Havas tájban vasúti sin vagonokkal, mellette felborult kocsironcsok, a háttérben vasúti épület.