Havas tájban vasúti tehervagon roncsa, a háttérben temető.

Leltári szám:83.165.43.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Havas tájban az előtérben elégett vasúti tehervagon roncsa, a háttérben hősök temetője.