Havas tájban gőzmozdony és vagon roncsok, háttérben romos vasúti épületek.

Leltári szám:83.165.51.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Havas tájban, sínen álló gőzmozdony- és vagon roncsok. Háttérben romos vasúti épületek.