Falusi épületek mellett katonák, szekérrel, lovakkal.

Leltári szám:83.165.53.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Falusi épületek mellett osztrák-magyar katonák szekérrel, lovakkal. Öltözetük: tábori sapka, köpeny, bal karjukon nemzetiszínű(?) karszalag.