Felrobbantott vasúti beton műtárgy részlete, jobbra vasúti vagon ütközője.

Leltári szám:83.165.80.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Felrobbantott vasúti beton műtárgy romjának a részlete. Jobbra vagon ütközője.