Tisztek, vasúti tiszt és hölgy egy szán mellett. A háttérben lakóépület.

Leltári szám:83.165.84.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Osztrák-magyar tisztek, vasúti tiszt és egy hölgy egy szán mellett. Jobb szélen egy ulánus tiszt (öltözete: ellenzős tábori sapka, prémes ulánka, csizmanadrág, csizma). A háttérben lakóépület.