Havas tájban három katona lóháton. Jobbra vasúti vagon ütközője.

Leltári szám:83.165.88.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (népfelkelő) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Havas tájban három osztrák-magyar katona lóháton. Gyalogos tisztek vagy tisztjelöltek. Jobbra egy vasúti vagon ütközője. A háttérben léc kerítés.