Havas tájban, erdőszélen csillék mellett dolgozó katonák.

Leltári szám:83.165.91.

Fénykép készítésének helye: É-i harctér

Fénykép készítésének ideje: 1915

Hadi album 1915. M. Kir. 13/I. (pozsonyi) népfelkelő hadtáp zászlóalj. Tescher Mihály főhadnagy felvétele az északi harctéren. Havas tájban, erdőszélen futó sínen csillék, mellettük dolgozó osztrák-magyar katonák.az előtérben építkezés fa dúcolata.